Välkommen som hyresgäst

Vad krävs för att få hyra lägenhet hos oss på Lyckeby Bostäder?

  • Du skall vara myndig (i annat fall blir det vårdnadshavare som är kontraktinnehavare, gäller även studentkontrakt)
  • Ingen hyresskuld eller andra betalninganmärkningar
  • Du skall ha goda referenser från tidigare hyresvärd

Vi har sammanställt lite bra information för dig som hyresgäst:

Utebliven hyresbetalning
Om hyran av någon anledning inte är betald i tid sänder vi en betalningspåminnelse med ett datum före vilket hyran ska vara betald. Om hyran uteblir efter det kommer hyresavtalet att hävas. Kontakta oss genast vid problem, så kan vi komma överens om en betalningsplan.

Hjälp oss att hålla hyresnivån så låg som möjligt! Det kan du göra genom att

  • Vädra effektivt; öppna gärna ett fönster eller två för att vädra, men stäng det före du går hemifrån och speciellt om det är kallt ute
  • Spara vatten; diska inte under rinnande vatten och duscha inte längre än nödvändigt
  • Var aktsam med din lägenhet, allmänna utrymmen och fastighetens maskiner, så behöver vi inte reparera eller köpa nytt alltför ofta och det blir billigare för dig i längden!