Fisktorget 9 – 11 i Karlskrona

Fastigheten innehåller både hyreslägenheter och affärlokaler.