Riksvägen 45, Lyckeby

Fastigheten på Riksvägen 45 har en verksamhet i form av en veterinär ”fyra ben” .                        Det finns också flera hyreslägenheter i fastigheten.