Industrifastighet på Tennvägen 5 Torskors

Här finns Lyckeby Bostäders kontor. Hyresgäst är bl.a. RC Text-Reklam.
Tennvägen 5. På hitta.se

lbb