Utridarevägen 11 A – B, Karlskrona

I fastigheten finns 17 lägenheter

P1000896P1000892P1000894